Vách ngăn Danpla

DSC_0855Chúng tôi sản xuất vách ngăn PP Danpla theo yêu cầu quý khách

Các màu sắc, kích thước. Bao gồm cả vách chống tĩnh điện tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu