Thùng gỗ

 

go 1

 

 

 

 

 

 

Thùng gỗ sản xuất theo tiêu chuẩn. học kế toán thực hành ở đâu tốt

1. Dùng gỗ dán công nghiệp làm thành vách.

2. Dùng nan gỗ tự nhiên làm thành vách.

– Kích thước theo yêu cầu quý khách

– Khử trùng, cấp chứng thư. tự học kế toán doanh nghiệp

– Khai hải quan

go (1)