Pallet gỗ dán

go (6)

Pallet gỗ dán công nghiệp

Tải trọng từ 200 – 2.000 kg

Mặt gỗ dán dày 15- 20mm

Tiêu chuẩn như mẫu xác nhận.