Pallet gỗ 4 chiều

go (7)

Pallet gỗ được thiết kế để xe nâng có thể nâng 4 phía xung quanh pallet

– Tải trọng: từ 500 – 2.000kg học kế toán thực hành ở đâu

– Kích thước: 1.200*1.000*130mm

– Nan mặt: 1.200*75*15mm

– Cục chân: 80*80*100mm

– Khử trùng và cấp chứng thư theo tiêu chuẩn ISPM 15

– Khai hải quan học xuất nhập khẩu thực tế

go (3)