Pallet gỗ 2 chiều nâng

15844560_pallet.bmp

Pallet gỗ được thiết kế để xe nâng có thể nâng 2 đầu

– Tải trọng: từ 500 – 3.000kg

– Kích thước: 1.200*1.000*130mm

– Nan mặt: 1.200*75*15mm

– Nan chân: 35*80*100mm

– Khử trùng và cấp chứng thư theo tiêu chuẩn ISPM 15

– Khai hải quan

pallet go