Đinh cuộn

4

Đinh cuộn đăng ký học

Sử dụng cho súng bắn đinh hơi

Công dụng:

Đinh đóng pallet  gỗ,

Đinh đóng ghe tàu gỗ,

Môbin gỗ (cuộn dây cáp điện), Rulo…

Quy cách sản phẩm: học logistics ở đâu

Đường kính: 2.1mm đến 4.1mm.

Chiều dài: 19mm đến 100mm.

Đóng gói: từ 120cây/cuộn đến 400cây/cuộn (tuỳ theo loại)